Μονοκατοικία πλήρως εναρμονισμένη με την ευρύτερη περιοχή του χωριού Τριαντάρος στην Τήνο