Μονοκατοικία που αναπτύσεται σε δυο επίπεδα στην περιοχή Χαλασμένα Τήνου