Μονοκατοικία στην περιοχή Χαλασμένα σε δυο επίπεδα